Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het internet of telefonisch contact hebben opgenomen met Ha Blok Tuinsfeer. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ha Blok Tuinsfeer zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een offerte en/of het doen van een betaling houdt in dat de koper deze voorwaarden aanvaardt. Hoewel we er verder alles aan doen om er zeker van te zijn dat alle getoonde informatie juist is, zijn alle mogelijke fouten in product omschrijvingen, teksten, prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud. U kunt dit voorkomen door in uw mail voorafgaand aan de koopovereenkomst bevestiging te vragen van de afgebeelde tekst en afbeelding.

Product

Op alle producten en diensten welke geleverd of uitgevoerd worden door Ha Blok Tuinsfeer wordt een garantie verleend van 1 jaar tenzij anders overeen is gekomen.

Bestellen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden van Ha Blok Tuinsfeer akkoord gaat. Ha Blok Tuinsfeer heeft het recht haar levering-en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Indien u bij levering van producten geleverd door Ha Blok Tuinsfeer een onjuistheid met betrekking tot de koopovereenkomst constateert, dient u Ha Blok Tuinsfeer binnen 8 dagen hiervan op de hoogte te stellen. Hier zal dan een passende regeling voor getroffen worden. Een bestelling van producten van Ha Blok Tuinsfeer is niet geldig indien Ha Blok Tuinsfeer uw woon- of verblijfplaats etc. niet eenduidig vast kan stellen.

Adreswijzigingen

Wanneer u van huisadres verandert door verhuizing, dient u Ha Blok Tuinsfeer hiervan op de hoogte te stellen. Zolang wij geen adreswijziging hebben ontvangen, word u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Ha Blok Tuinsfeer bekende adres. Daardoor blijft u automatisch aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.

Afhalen/Bezorgen

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Bezorgkosten of voorrijkosten komen in overleg extra bovenop de prijzen die vermeld staan op de site of afgesproken zijn per mail contact. Er is ook een mogelijkheid tot afhalen van de producten, in dit geval zijn de prijzen op de site, folder of mail de juiste prijzen. Indien er de wens is dat het product bezorgd moet worden, dient u dat telefonisch of per mail te overleggen.

Betaling

De betaling geschiedt à contant/per bank gelijk met of voorafgaand aan de levering.

Annulering

Een reeds geplaatste order kan binnen 48 uur met opgaaf van goede reden worden geannuleerd. Dit dient via email te gebeuren.

Levertijd

Voor alle bestellingen geldt een andere levertijd. Dit is bij de bestelling aangegeven bij de productinformatie. Is dit niet het geval of heeft u een bestelling die afwijkt van de originele producten op de site, dan wordt de levertijd per mail of telefonisch besproken. Bij onverhoopte verlenging van de levertijd wordt er contact met u opgenomen.

Aansprakelijkheid

Ha Blok Tuinsfeer is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze schade aan Ha Blok Tuinsfeer is toe te rekenen. Ha Blok Tuinsfeer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het buitensporig gebruik, slecht onderhoud, vandalisme e.d. van de door Ha Blok Tuinsfeer geleverde producten.
Ha Blok Tuinsfeer is niet aansprakelijk voor enige schade aan de producten, die u later dan 8 werkdagen na ontvangst van het artikel aan ons kenbaar heeft gemaakt.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De inhoud van de folder, site en de inhoud van alle andere uitingen van Ha Blok Tuinsfeer is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ha Blok Tuinsfeer kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Ha Blok Tuinsfeer is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden